امداد و انتقال

 

 

 

تاریخچه امداد و انتقال دفاع مقدس

امداد و انتقال

1) مقدمه 
«صیانت از جان مهم ترین، با ارزش ترین و والاترین منابع جهان هستی و نظام آفرینش است». امداد، نجات و انتقال مصدومین و مجروحین جنگی، فرایندی منطبق با والاترین ارزش های نظام سلامت بوده و از لحظه حادثه آغاز می شود. این وظیفه حیاتی در میادین نبرد بر عهده امدادگرانی است که آموزش ها و مهارت های لازم راکسب و درپست های امدادی در نزدیک ترین فاصله نسبت به خطوط مقدم مستقر هستند. درتجربه دفاع مقدس این فاصله 150 تا 200 متر بوده است. درارتش های کلاسیک پست امدادگران درفاصله 4 تا 5 کیلومتری ازخطوط نبرد برپا می شود. همراهی امدادگران درعملیات فعال آفندی وپدافندی، با رزمندگان، ازتجارب شگرف دفاع مقدس است که سرعت رسیدگی پس ازمجروح شدن را آنی و فاصله زمانی اولین رسیدگی های فوری رابه حداقل ممکن کاهش داده است.اولین مداخلات امدادی توسط امدادگران خطوط مقدم،حیاتی ترین وسرنوشت سازترین اقدامات درمانی فوری بشمارمی روند. انتقال ازصحنه نبرد به اولین پست امدادی و از آنجا به مراکز اورژانس مجهزتر، نیز فرایندی حیاتی و بسیارخطیر است. رعایت اصول ایمنی و موازین امدادی در بحرانی ترین شرایط، از اهمیت حیاتی برخوردار است و نقض آنها مخاطرات زیادی را متوجه مجروحین و امدادگران می نماید. مجموعه بهداری رزمی با به کارگیری راهبرد هایمناسب و متناسب بانوع مأموریت، میزان تلفات انسانی رابه حداقل ممکن کاهش داد.تجارب دوران دفاع مقدس درامداد و انتقال بسیار آموزنده وبرای آینده الهام بخش است.این تجربیات وروند تکاملی آن ها درجنگ تحمیلی در مقایسه با تجارب جنگ های مهم قبل و بعد از آن ،بطوراجمال دراین بخش مرورخواهد شد. ..

 

دانلود کل مطلب

 

کمک های اولیه و احیاء مصدومین و مجروحین حوادث جنگی و غیر مترقبه :
1) مقدمه :
در آرایش جنگی دفاع مقدس، امدادگران همراه رسته های سازمانی عملیاتی ارتش و سپاه (دسته-گروهان-گردان) حضور داشته و انجام وظیفه می‌نمودند. در این آرایش به محض مجروح شدن هر رزمنده، امدادگر بلافاصله بر بالین حاضر و عملیات امداد و انتقال آغاز می‌شد. بر این اساس آموزش قبلی و مهارت‌های امدادگران جنبه حیاتی داشته، عملکرد میدانی این دلاورمردان سرنوشت سلامت رزمندگان میادین ایمان و ایثار را رقم می‌زد. کمک¬های اولیه و احیای اولیه مجروحین جنگی حائز اهمیت حیاتی است. کمک های اولیه شامل اولین اقدامات و خدماتی است که به مجروحین جنگی ارائه می‌شود تا از مخاطرات حیاتی پیشگیری و علائم حیاتی تثبیت گردد و ادامه درمان توسط پرسنل حرفه‌ای در اورژانس‌ها یا بیمارستان‌های پشت خطوط نبرد فراهم شود. اداره بهینه ترومای جنگی شامل تداوم مراقبت‌های حیاتی از نقطه حادثه تا بیمارستان صحرایی است که زنجیره مراقبت از مجروح جنگی و موضوع این درس است. برقراری اعمال حیاتی و حفظ شرایط خوب و تثبیت شده در مجروح از طریق یک سری اقدامات اولیه صحیح و به هنگام و بر حسب اولویت میسر خواهد بود که در این فصل مرور خواهد شد. بعضی مطالب با مباحث امداد و انتفال هم پوشانی دارد که تلاش شده است ابعاد متفاوتی نسبت به آن مبحث مطرح شود. روش رایج دوران جنگ تحمیلی در احیای اولیه مجروحین جنگی دارای شرایط شوک هموراژیک، تجویز هرچه سریعتر دو لیتر محلول کریستالوئید بود. این شیوه در جنگ‌های بعدی و تجارب جدید متحول شده است و شواهد علمی روزآمد از آن حمایت نمی‌کنند. با مرور منابع مرتبط به زبان فارسی و بازنویسی نوشتجات و گردآوری تجارب صاحبنظران و متخصصان حاضر در جنگ تحمیلی و بهداری رزمی، این مقاله تنظیم و ارائه شد. با مراجعه و بررسی کلیدواژه های منتخب در مستندات علمی روزآمد، بین تجارب دفاع مقدس و نیازهای مشابه برای حال و آینده پیوند برقرار شد …

 

دانلود کل مطلب