میز تخصصی بانوان

 

نگاهی به نقش زنان در عرصه بهداری رزمی دفاع مقدس با محوریت مروری بر زندگی شهید مریم فرهانیان

( گزیده ای از کتاب زندگی نامه و خاطرات شهید مریم فرهانیان)

تشکیل گروه امداد

کمبود کادر پرستاری، حجم فراوان شهدا و مجروحین و وجود نیروی فعال سپاه که پیش از آغاز جنگ دوره مقدماتی امدادگری را در اردوگاه های سپاه و بسیج آموخته بودند باعث شد که خیلی سریع گروه های امداد خواهران در چهار بیمارستان آبادان با قوت هر چه بیشتر تشکیل شود.

فاطمه جوشی بعنوان فرمانده نیروهای ذخیره سپاه خواهران، مامور این کار شد.

خودش می گوید:

« من دوره امدادگری را قبل از اینکه وارد سپاه شوم یاد گرفته بودم. به یکی از برادرها هم گفتم که دوره امدادگری را به ما یاد بدهد. او پاسخ داد بصورت آشکار نمی تواند. چون این دوره ها باید زیر نظر نهادهای پزشکی آموزش داده شود. اما گفت بصورت مخفیانه می تواند این کار را بکند. ما می رفتیم به ناو پلنگ و یکی از برادرها این دوره را به ما آموزش می داد.

پس از آن دوره نیز،  در سپاه هم دوره خوبی را دیده بودم. بعد هم رفتیم بیمارستان شرکت نفت سابق که حالا شده بیمارستان امام خمینی و در آنجا دوره کاملی را دیدیم. وقتی که من وارد سپاه شدم همراه با خواهرها، بابائیان، خانی، نصرالله پور و ابوالهدایی جزء نیروهای برگزیده سپاه شدیم و ما را آموزش دادند و ما هم عده زیادی را آموزش دادیم و به بیمارستانها فرستادیم که دوره های امدادگری را ببینند. از جمله این نیروها مریم بود و خواهرانش که البته مریم همیشه می آمد و بقیه گاهی می آمدند.

در آغاز جنگ، نیروهای ذخیره سپاه که دو سه هزار نفری بودند، آموزش دیده بودند. تعدادی از آنها در آبادان ماندند و ما آنها را سازماندهی کردیم و به دو سه تا از بیمارستانهای آبادان که کار امداد را انجام می دادند، یعنی بیمارستان طالقانی و بیمارستان شهید بهشتی و بیمارستان امام فرستادیم و مریم در بیمارستان امام و پیش خودم بود.

بقیه هم به بیمارستان شهید بهشتی رفتند مریم اوایل در اورژانس کار می کرد و خیلی زحمت می کشید خودش دوست داشت جاهای سخت کار کند. همیشه کارهای سخت را داوطلبانه انجام می داد. بعد از مدتی هم او را فرستادیم اتاق عمل. در اتاق عمل هر کاری که از دستش بر می آمد می کرد. کمک دست دکترها و پرستارها بود. ابدا نمی فهمید خستگی یعنی چه؟ مریم دائماً در بخش می چرخید وبه مجروحین می رسید.

 

دانلود کل مطلب