میدان آرژنتین - خیابان الوند کوچه آویز

سومین جلسه هیئت امنای موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت تیر ماه ۱۳۹۸

سومین جلسه هیئت امنای موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت تیر ماه ۱۳۹۸
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

27 + = 29

موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت