مقدمه :

تاریخ طب رزمی، سرگذشت حضور و نقش آفرینی جامعه سلامت، بعنوان بخشی از جامعه بشری، در رزم های گذشته است. در جنگ تحمیلی حضور جامعه سلامت همراستا و بموازات حضور ملت ایران بوده و این حضور عزت آفرین، حماسه ملی دفاع مقدس را خلق کرده است، حماسه گرانباری که برای نسل های بعدی الهام بخش و مایه مباهات است. شاخص ترین تاریخ سازان طب در دفاع مقدس، خدمت گزارترین آنها در صحنه ها و صادق ترین آنها در میدان عمل شهیدان و ایثارگران بوده اند. در تاریخ طب ملل، بسیاری از پیشرفت های علم طب در جنگ ها حاصل شده و دفاع مقدس نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. شناخت واقعی جریانات و تحولات تاریخ طب مرهون اخلاق مداری و امانت داری تاریخ نگاران است. حضور امدادگران، درمانگران و مجموعه نظام سلامت کشور در دفاع مقدس همه جانبه، مستمر، حماسی و ایثارگرانه، تاریخ ساز و الهام بخش بوده است. در ترسیم این حضور به روایت تاریخ، تمرکز بر سه عنصر “شرایط”، “اهداف”، “عملکرد و دستاورد” حائز اهمیت بیشتر است. پیوستگی حوادث طب رزمی دفاع مقدس در دوره ۸ ساله جنگ، با حوادث قبل و بعد از آن نیز در تحلیل این مقطع نورانی از تاریخ طب حائز اهمیت فراوان است. دستمایه های اخلاق و امانت داری در نگارش این بخش از تاریخ طب، تمسک به نقش آفرینی شهیدان و ایثارگران و خدمت گزاران صدیق صحنه های جنگ تحمیلی است …

 

 

 

دانلود کل مطلب

 

موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت