مقدمه :

تاريخ طب رزمي، سرگذشت حضور و نقش آفريني جامعه سلامت، بعنوان بخشي از جامعه بشري، در رزم هاي گذشته است. در جنگ تحميلي حضور جامعه سلامت همراستا و بموازات حضور ملت ايران بوده و اين حضور عزت آفرين، حماسه ملي دفاع مقدس را خلق كرده است، حماسه گرانباري كه براي نسل هاي بعدي الهام بخش و مايه مباهات است. شاخص ترين تاريخ سازان طب در دفاع مقدس، خدمت گزارترين آنها در صحنه ها و صادق ترين آنها در میدان عمل شهيدان و ايثارگران بوده اند. در تاريخ طب ملل، بسياري از پيشرفت هاي علم طب در جنگ ها حاصل شده و دفاع مقدس نيز از اين قاعده مستثني نبوده است. شناخت واقعي جريانات و تحولات تاريخ طب مرهون اخلاق مداري و امانت داري تاريخ نگاران است. حضور امدادگران، درمانگران و مجموعه نظام سلامت کشور در دفاع مقدس همه جانبه، مستمر، حماسی و ایثارگرانه، تاریخ ساز و الهام بخش بوده است. در ترسیم این حضور به روایت تاریخ، تمرکز بر سه عنصر “شرایط”، “اهداف”، “عملکرد و دستاورد” حائز اهمیت بیشتر است. پیوستگی حوادث طب رزمی دفاع مقدس در دوره 8 ساله جنگ، با حوادث قبل و بعد از آن نیز در تحلیل این مقطع نورانی از تاریخ طب حائز اهمیت فراوان است. دستمايه هاي اخلاق و امانت داري در نگارش اين بخش از تاريخ طب، تمسك به نقش آفريني شهيدان و ايثارگران و خدمت گزاران صديق صحنه هاي جنگ تحميلي است …

 

 

 

دانلود کل مطلب

 

موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت