شهید رضا مختاری گندمانی

نام: رضا نام خانوادگی: مختاری گندمانی نام پدر: فرج الله نام استان: خوزستان تاریخ تولد: 1337/07/06 تاریخ شهادت / فوت: 1360/05/13 محل دفن: اهواز شغل: پزشکیار محل سکونت: اهواز منطقه یک  نحوه شهادت / فوت: حوادث مربوط به جنگ تحمیلی شرح واقعه ادامه مطلب

شهید شفیع بورقانی فراهانی

نام: شفیع نام خانوادگی: بورقانی فراهانی نام پدر: محمد نام مادر: رقیه نام استان: تهران بزرگ تحصیلات: راهنمایی تأهل: متاهل محل تولد: اراک تاریخ تولد: 1318/03/01 استان محل شهادت / فوت: کردستان محل شهادت / فوت: بانه تاریخ شهادت / فوت: 1359/10/28 ادامه مطلب

شهید منصور علیان

نام: منصور نام خانوادگی: علیان نام پدر: عزت اله نام مادر: حمایل تأهل: متاهل تاریخ تولد: 1336/11/07 استان محل شهادت / فوت: بصره محل شهادت / فوت: منطقه عملیاتی فاو تاریخ شهادت / فوت: 1364/11/24 محل دفن: تهران – بهشت زهرا شغل: ادامه مطلب

شهید محمدحسین سالاری

نام: محمدحسین نام خانوادگی: سالاری نام پدر: میرزامحمود نام مادر: سلطان نام استان: یزد تحصیلات: راهنمایی تأهل: متاهل محل تولد: یزد تاریخ تولد: 1339/11/20 محل شهادت / فوت: شرق دجله تاریخ شهادت / فوت: 1364/01/08 شغل: کارمند بهداری(پزشکیار) سمت: پزشکیار نحوه شهادت ادامه مطلب

شهید علی ملکیان دلیکانی

نام: علی نام خانوادگی: ملکیان دلیکانی نام پدر: رضا نام مادر: فرخ نام استان: اصفهان تحصیلات: ابتدایی تأهل: متاهل تاریخ تولد: 1333/10/01 تاریخ شهادت / فوت: 1361/09/04 استان محل شهادت / فوت: ایلام مکان محل شهادت / فوت: عین خوش شغل: کمک ادامه مطلب

شهید سیدغنی سادات باریکانی

نام: سیدغنی نام خانوادگی: سادات باریکانی نام پدر: سیدتقی نام مادر: خورشید تأهل: مجرد تاریخ تولد: 1339/06/01 محل شهادت / فوت: سرپل ذهاب تاریخ شهادت / فوت: 1361/05/15 شغل: پزشکیار نحوه شهادت / فوت: توسط دشمن بعثی در جبهه شرح واقعه منجر ادامه مطلب

شهید امیرقلی افلاکیان نجف آبادی

نام: امیرقلی نام خانوادگی: افلاکیان نجف آبادی نام پدر: قنبرعلی تأهل: متاهل محل تولد: اصفهان تاریخ تولد: 1304/02/03 استان محل شهادت / فوت: کردستان محل شهادت / فوت: سنندج تاریخ شهادت / فوت: 1361/02/02 شغل: پزشکیار نحوه شهادت / فوت: توسط دشمن ادامه مطلب

شهید علی اصغر اصغریان

نام: علی اصغر نام خانوادگی: اصغریان نام پدر: گل محمد تأهل: متاهل تاریخ تولد: 1342/01/02 تاریخ شهادت / فوت: 1361/04/22 شغل: پزشکیار سپاه سمت: پزشکیار سپاه نحوه شهادت / فوت: دشمن بعثی شرح واقعه منجر به شهادت / فوت: تفحصی شهر محل ادامه مطلب

شهید منصور اسفندیاری

نام: منصور نام خانوادگی: اسفندیاری نام پدر: حسین تأهل: مجرد محل تولد: تهران تاریخ تولد: 1332/12/03 محل شهادت / فوت: سومار تاریخ شهادت / فوت: 1361/08/13 محل دفن: بهشت زهرای تهران، قطعه 30 ،ردیف 32 ،شماره 4 شغل: پزشکیار بیمارستان – کارمند ادامه مطلب

شهید محمود سیگارنژاد

نام: محمود نام خانوادگی: سیگارنژاد نام پدر: مرادعلی محل تولد: شهرستان خرم آباد-بابامحمود تاریخ تولد: 1323/02/05 محل شهادت / فوت: خرمشهر تاریخ شهادت / فوت: 1360/11/04 شهر محل شهادت / فوت: خرمشهر نحوه شهادت / فوت: عملیات پدافندی – حوادث مربوط به ادامه مطلب