میدان آرژنتین - خیابان الوند کوچه آویز

اخبار

اولین یادواره شهدای بهداری سپاه حضرت قمربنی هاشم(ع)اولین یادواره شهدای بهداری سپاه حضرت قمربنی هاشم(ع)

اولین یادواره شهدای بهداری سپاه حضرت قمربنی هاشم(ع)

سومین همایش ملی نکوداشت پیشکسوتان جهاد و مقاومتسومین همایش ملی نکوداشت پیشکسوتان جهاد و مقاومت

سومین همایش ملی نکوداشت پیشکسوتان جهاد و مقاومت

دیدار با پیشکسوتان بهداری رزمی استان مرکزیدیدار با پیشکسوتان بهداری رزمی استان مرکزی

دیدار با پیشکسوتان بهداری رزمی استان مرکزی

اجلاسیه شهدای جامعه پزشکی و بهداری رزمی استان مرکزیاجلاسیه شهدای جامعه پزشکی و بهداری رزمی استان مرکزی

اجلاسیه شهدای جامعه پزشکی و بهداری رزمی استان مرکزی

پیام تبریک هفته ی دفاع مقدسپیام تبریک هفته ی دفاع مقدس

پیام تبریک هفته ی دفاع مقدس

عزاداری دهه اول محرم هیئت امدادگران  عاشوراعزاداری دهه اول محرم هیئت امدادگران  عاشورا

عزاداری دهه اول محرم هیئت امدادگران عاشورا

رویداد های ویژه

گنجینه

حوزه های تخصصی

آمار شهدای جامعه پزشکی

۰
شهدای پزشک
۰
شهدای فرمانده
۰
شهدای پزشکیار
۰
شهدای داروساز
۰
شهدای پرستار
۰
شهدای امدادگر
۰
شهدای راننده آمبولانس

نقش آفرینان بهداری رزمی

موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت